Zahtjevi i Obrasci | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Zahtjevi i Obrasci za preuzimanje

Poštovani korisnici,

ovdje se nalaze obrasci i zahtjevi Centra za socijalnu skrb Samobor u elektronskom obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama. Dokumenti su napravljeni u .doc (Word) i/ili pdf. obliku.

Također, u svakom zahtjevu možete pronaći i popis potrebne dokumentacije koju je nužno priložiti uz pojedini zahtjev.

Dokumente možete preuzeti (klikom na sličicu dokumenta u obliku koji Vam odgovara) na svoje računalo, ispisati ih na Vašem pisaču i koje nam možete poslati:

  • poštom na adresu:
    Centar za socijalnu skrb Samobor, Savke Dabčević Kučar 2, Samobor 10 430
  • na broj fax-a:
    +385 (01/3362-890)
  • elektroničkom poštom na adresu:
    css.samobor@gmail.com

ili

  • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Samobor, Savke Dabčević Kučar 2, Samobor 10 430.

 

ZAHTJEV ZA PRESTANAK/PREISPITIVANJE/MIROVANJE PRAVA
djeca_s_teskocama_u_razvoju_-_prestanak_preispitivanje (doc)

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
djeca_s_teskocama_u_razvoju_-_priznavanje_prava (doc)

ZAHTJEV ZA PRESTANAK/PREISPITIVANJE/MIROVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
doplatak_za_pomoc_i_njegu_-_prestanak_preispitivanje_mirovanje_prava (doc)

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU ZA ODRASLU OSOBU ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA
doplatak_za_pomoc_i_njegu_-_priznavanje_prava (doc)

JEDNOKRATNA NAKNADA ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA *NOVI KORISNIK*
jednokratna_naknada_-_novi_korisnik (doc)

JEDNOKRATNA NAKNADA ZAHTJEV ZA KORISNIKA KOJI VEĆ KORISTI NEKO PRAVO ILI USLUGU
jednokratna_naknada_-_postojeci_korisnik (doc)

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU DO ZAPOSLENJA
naknada_do_zaposlenja (doc)

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA
naknada_za_ugrozenog_kupca_energenata (doc)

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM
naknade_u_vezi_s_obrazovanjem_-_priznavanje_prava (doc)

OBAVIJEST O POTREBI IMENOVANJA POSEBNOG SKRBNIKA
obavijest_o_imenovanju_posebnog_skrbnika (doc)

OBAVIJEST O POTREBI POKRETANJA POSTUPKA LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI
obavijest_o_potrebi_pokretanja_postupka_lisenja_poslovne_sposobnosti (doc)

ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE OBVEZNOM SAVJETOVANJU
prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom
obvezno_savjetovanje_prije_pokretanja_ostalih_sudskih_postupaka (doc)

ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE OBVEZNOM SAVJETOVANJU PRIJE RAZVODA BRAKA
obvezno_savjetovanje_prije_razvoda_braka (doc)

ZAHTJEV ZA PRESTANAK/PREISPITIVANJE/MIROVANJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU
osobna_invalidnina_-_prestanak_preispitivanje_mirovanje_prava (doc)

OSOBNA INVALIDNINA ZA ODRASLU OSOBU ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA
osobna_invalidnina_-_priznavanje_prava (doc)

PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI
plan_o_zajednickoj_roditeljskoj_skrbi (doc)

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA OBITELJSKE MEDIJACIJE
pokretanje_postupka_obiteljske_medijacije (doc)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O EVIDENCIJI OSOBA POD SKRBNIŠTVOM
potvrda_iz_evidencija_-_skrbnistvo (doc)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE IZ EVIDENCIJE
potvrda_iz_evidencije_-_opcenito (doc)

ZAHTJEV ZA PRESTANAK/PREISPITIVANJE/MIROVANJE PRAVA
preispitivanje_-_prestanak_ostalih_prava_i_prava_na_usluge (doc)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPORUKE ZA OSLOBAĐANJE/SMANJIVANJE TROŠKOVA
RODITELJA U CIJENI REDOVNOG PROGRAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
preporuka_za_vrtic_-_smanjenje_ili_oslobadenje_placanja_troskova (doc)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPORUKE ZA UKLJUČIVANJE DJETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU
preporuka_za_vrtic_-_ukljucivanje_u_ustanovu (doc)

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE
privremeno_uzdrzavanje_-_priznavanje_prava (doc)

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNE USLUGE ZA ODRASLU OSOBU
socijalne_usluge_za_odrasle_osobe_-_priznavanje_prava (doc)

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA/
STATUS NJEGOVATELJA ZA ODRASLU OSOBU
status_roditelja_njegovatelja_ili_njegovatelja_za_odraslu_osobu (doc)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA…
suglasnost_u_svezi_djeteta (doc)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPUTNICE ZA PUČKU KUHINJU
uputnica_za_prehranu_u_puckoj_kuhinji (doc)

ZAHTJEV ZA PROMJENOM PODATAKA
zahjev_za_promjenu_podataka (doc)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
zahtjev_za_pristup_informacijama (doc)

ZAHTJEV ZA UVID U SPIS CZSS SAMOBOR
zahtjev_za_uvid_u_spis (doc)

ZAHTJEV ZA PRESTANAK/PREISPITIVANJE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
zajamcena_minimalna_naknada_-_prestanak_preispitivanje (doc)

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
zajamcena_minimalna_naknada_-_priznavanje_prava (doc)

Back to top