"Svjetlo za Jakova" | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Akcija Svjetlo za Jakova

Na osamnaestu godišnjicu, u znak uspomene na kolegu Jakova Kudrić, u četvrtak 14. prosinca 2018. godine djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor pridružili su se akciji „Svjetlo za Jakova“ u spomen na pokojnog kolegu kojeg je usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra. kako bi se ukazalo na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu, te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti na radnom mjestu ne bi trebao biti upitan.

„Počivao u miru!“

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor

Back to top