Slika o sebi – Okvir za osnaživanje učenika | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Razvoj slike o sebi

Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a složile su edukativni paket pod nazivom “Slika o sebi – Okvir za osnaživanje učenika”. Isti se sastoji od Radnog materijala za učitelje/nastavnike, tematske infografike za roditelje i učenike.

Radni materijal za učitelje/nastavnike sadržava prijedloge većeg broja aktivnosti i pripadajućih radnih listova, a čija provedba je usmjerena poticanju djece i mladih na promišljanje o sebi, vođenju u tom procesu i podržavanju njihovog pozitivnog razvoja te davanje doprinosa razvoju samopoštovanja i samopouzdanja učenika. Također, sadržaji su iskoristivi i za upoznavanje i međusobno povezivanje učenika, stvaranje (bolje) grupne kohezije i pozitivnijeg okruženja te unaprjeđenja razrednih odnosa. Vjerujemo kako oblikovani sadržaj može biti sastavni dio preventivnih aktivnosti, raznovrsnih programa i projekata koje se provode u okviru ustanova.

Predložene aktivnosti su povezane i, ponajviše, doprinose ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme “Osobni i socijalni razvoj”.

pravoja_tvojstvarniselfie (pdf)

razvoj slike o sebi (pdf)

Slika o sebi_Materijali za Ucitelje-Nastavnike (pdf)

Slika o sebi_Radni listovi (zip mapa)

 

 

Back to top