Naknade u vezi s obrazovanjem | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

 1. Naknada za redovito studiranje

Tko može ostvariti naknadu za redovito studiranje i na koji način?

 • Korisnik prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju.
 • Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.
 • Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.
 • Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju.
 • Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

U kojem iznosu se može ostvariti naknada?

U visini četverostrukog iznosa osnovice (2.000,00 kuna)

 

 1. Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu

 

Tko može ostvariti naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu?

 • Polaznik srednje škole slabijeg imovnog stanja, koji nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:

–          dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od dvije osnovice (1.000,00 kuna),

–          pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna),

–          smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

 

 1. Naknada za troškove prijevoza

 Tko može ostvariti naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja, ako nema osiguran prijevoz po nekoj  drugoj osnovi?

 • Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta  ili osposobljavanje  za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja,
 • dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja.

 

Koliki je iznos naknade?

 • Naknada se priznaje po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

 

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika izvoda iz matice rođenih ili rodni list za dijete za koje se podnosi zahtjev i članove kućanstva
 • preslika osobne iskaznice za članove kućanstva
 • potvrda o školovanju
 • dokaz o invalidnosti/teškoći u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja, rješenje Ureda državne uprave o primjerenom programu školovanja
 • dokaz o cijeni karte javnog prijevoznog sredstva
Back to top