Naknada do zaposlenja | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Tko može ostvariti pravo na naknadu do zaposlenja?

Dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14) nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima), a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje  ili  ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela

 

Kolika je visina naknade do zaposlenja?

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (350,00 kuna).

 

Tko ne može ostvariti pravo na naknadu do zaposlenja?

 • Korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu,
 • osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

 

Kada se ukida pravo na naknadu do zaposlenja?

Ukida se s danom zaposlenja korisnika, a može se ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika.

 

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice podnositelja/ice zahtjeva
 • preslika izvoda iz matice rođenih podnositelja/ice zahtjeva
 • potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • da je prijavljen/a
 • da ne prima novčanu naknadu ili rješenjeHrvatskog zavoda za zapošljavanje o prestanku prava na novčanu naknadu
 • svjedodžba o završnom ispitu ili uvjerenje o osposobljenosti
 • ugovor o otkazu ili potvrda o prestanku radnog odnosa
 • nalaz i mišljenje tijela vještačenja o vrsti i težini oštećenja zdravlja
 • preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja /ice zahtjeva

 

Back to top