Organizacija rada sa strankama 3.11.2020. g. | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Sukladno uputi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 3.studenog 2020. godine, a slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u RH i širenja epidemije, te u svrhu sprečavanja širenja virusa, ovim putem Vas OBAVJEŠTAVAMO te UPUĆUJEMO da ćemo do daljnjeg organizirati rad sa strankama na sljedeći način:

  • Po dolasku u službene prostorije CZSS Samobor, korisnik/ca je dužan/na nositi masku i zaštitne rukavice
  • Pri ulasku u prostorije CZSS Samobor korisnicima će se mjeriti i evidentirati temperatura
  • Pri ulasku u prostorije CZSS Samobor korisnicima će se omogućiti dezinfekcija ruku
  • Prilikom dolaska kod nadležnog djelatnika, korisnik/ca će potpisati izjavu da nije imao/la temperaturu ni respiratorne smetnje, te da prema svom saznanju nije bio/la u kontaktu sa zaraženom osobom
  • Novi korisnici primat će se u prijemnom uredu na način da nakon provjere mjera samoizolacije, potpisivanja izjave i mjerenja temperature ulaze u prostor prijemnog ureda, u kojem može biti samo jedan korisnik, dok će ostali čekati van zgrade Centra, a zbog prostorne skučenosti i nemogućnosti osiguravanja adekvatne socijalne distance
  • Zbog potrebne dezinfekcije prostora, koja će se provoditi od 11:00 – 11:30, molimo Vas da se pridržavate uredovnog radnog vremena prijemnog ureda

Molimo korisnike da se sukladno mogućnostima sve aktivnosti provode e-komunikacijom, e-mail CZSS Samobor: css.samobor@gmail.com i telefonom na broj 01/3362-702 (informiranje, savjetovanje vezano uz prava i usluge socijalne skrbi).

Naručene korisnike molimo da se pridržavaju dogovorenog termina.

Ukoliko imate respiratornu bolest ili povišenu tjelesnu temperaturu (37,2 i veću) i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, ili Vam je određena mjera izolacije ili samoizolacije, da ne ulazite u prostorije ustanove.

Organizacija rada sa strankama 03112020 (pdf)

Back to top