Odluka o organizacija rada – COVID-19 11.5.2020. g. | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Covid-19

Na temelju članka 35. Statuta, KLASA: 012-01/14-01/2, URBR: 2172-48-40-15-4 od 29.01.2015.g. i točke 1.i 2. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBR: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 08. svibnja 2020.godine , Sanja Helfrih, mag. soc. rada, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor, donosi

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Samobor za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA ORGANIZACIJI RADA – COVID-19 -11_05_2020 (pdf)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada (pdf)

Back to top