Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela) | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: CZSS Samobor

Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta

Trajanje projekta: 36 mjeseci

 

Opći cilj projekta: Kroz organizaciju aktivnosti počiniteljima kaznenih djela poboljšati socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvate drugačije mišljenje te općenito unaprijede kvalitetu njihovih života.

Sukladno Pozivu, pružiti usluge kojima se osigurava reintegracija socijalno osjetljivih skupina u život zajednice, bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima.

 

Opis projekta: Program se bazira na poziciji PKD nakon odsluženja kazne. Njihov život mijenja se iz temelja, suočavaju se s osudom okoline, a često i obitelji.

Program inicira promjene u ponašanju zatvorenika, obitelji i radi na destigmatizacije okoline kroz rehabilitaciju, edukacije, jačanje samopouzdanja i uključivanje u razne aktivnosti.

 

Preuzeto sa stranica petplus.hr:

Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela)

 

 

Back to top