Izdvojeno | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Preuzeto sa stranica: MROSP.GOV.HR

Natjecaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021 godini (pdf)

Radionice osnove komunikacije za počinitelje kaznenih djela

Socijalna pedagoginja Udruge PET PLUS Tihana Vukasović drži radionice Osnove komunikacije za PKD (počinitelje kaznenih djela).

 
Uspješna komunikacija pomaže približiti se ljudima, bolje ih razumjeti, savladati svakodnevne prepreke i izazove koji se pojavljuju,
graditi poštovanje, povjerenje, naučiti stvarati kompromise, te u konačnici kreirati ideje koje će pomoći kako što uspješnije živjeti svoj život, te biti što uspješniji članovi kako šireg društva tako i obitelji.
 
Kroz osnove komunikacijskih vještina sudionici radionica  naučiti će sljedeće vještine:
  • Slušanje
  • Neverbalna komunikacija
  • Upravljanje stresom
  • Kontrola emocija

Kao i metode :

  • Vizualnu
  • Auditornu
  • Fizikalnu

Također će naučiti  osnovne elemente komunikacijskog procesa  ali i  kako razlikovati komunikaciju kod ekstroverta i introverta, te kako i na koji način komunicirati u odnosu sa takvim izraženim osobnostima

Radionice se održavaju u prostorijama Udruge PET PLUS

besplatne su, a svoj dolazak najavite na brojeve:  Telefon/Fax: +385 (0)1 4828 401  Mobitel: +385 (0)99 45 88 385
ili nam pošaljite e-mail: info@petplus.hr
 
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nositelj projekta: Udruga PET PLUS
Partneri: CZSS Samobor
Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta
Trajanje projekta: 36 mjeseci
 
Preuzeto sa stranica petplus.hr:
 
 
 
 

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: CZSS Samobor

Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta

Trajanje projekta: 36 mjeseci

 

Opći cilj projekta: Kroz organizaciju aktivnosti počiniteljima kaznenih djela poboljšati socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvate drugačije mišljenje te općenito unaprijede kvalitetu njihovih života.

Sukladno Pozivu, pružiti usluge kojima se osigurava reintegracija socijalno osjetljivih skupina u život zajednice, bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima.

 

Opis projekta: Program se bazira na poziciji PKD nakon odsluženja kazne. Njihov život mijenja se iz temelja, suočavaju se s osudom okoline, a često i obitelji.

Program inicira promjene u ponašanju zatvorenika, obitelji i radi na destigmatizacije okoline kroz rehabilitaciju, edukacije, jačanje samopouzdanja i uključivanje u razne aktivnosti.

 

Preuzeto sa stranica petplus.hr:

Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela)

 

 

Back to top