O B A V I J E S T

 

Poštovani,

Sukladno naputku Ministarstva za  demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 13.ožujka2020.g. , a slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u RH i širenja epidemije, te u svrhu sprečavanja širenja virusa, ovim putem Vas OBAVJEŠTAVAMO te UPUĆUJEMO  da ćemo do daljnjega:

  •  skratiti vrijeme predviđeno za prijem stranaka 
  • Zaprimati samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga ( nasilje u obitelji, hitan smještaj djece i starijih osoba)
  • Ostale usluge (informiranje , savjetovanje, a vezano za sva prava iz sustava socijalne skrbi) možete ostvariti putem telefona br. 01/3362-702, kao i e-maila css-samobor@zg.t-com.hr

Ukoliko imate respiratornu bolest /i ili povišenu temperaturu molimo Vas da ne dolazite u prostorije ustanove, kako bi zaštitili sebe i ljude oko sebe.

 

S poštovanjem,

                                                    Centar za socijalnu skrb Samobor 

KLASA: 030-01/20-01/1

URBR: 2172-48-37-20-2

 

Samobor, 20.03.2020.g.

 

     Na temelju članka 35. Statuta, KLASA: 012-01/14-01/2, URBR: 2172-48-40-15-4 od 29.01.2015.g. i točke 1. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBR: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020.godine , Sanja Helfrih, mag. soc. rada, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor, donosi

 

 

                                                       O D L U K U

                 O organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za

          socijalnu skrb Samobor za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane

                                                         virusom SARS-CoV-2

 

                                                                     I

             Ovom odlukom utvrđuje se organizacija rada u centru za socijalnu skrb Samobor za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

 

                                                                     II

               Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Centru za socijalnu skrb Samobor obavljat će se svi poslovi utvrđeni zakonom, uredbom, pravilnikom, a koji osiguravaju kontinuirani rad i obavljanje svih neophodnih poslova.

 

                                                                     III

                Rad Centra za socijalnu skrb Samobor organizirat će se u dvije skupine osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj , osigurati kontinuirano obavljanje poslova (gdje god je moguće).

                 Popis osoblja iz skupine A i skupine B je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke, a po potrebi će se ažurirati, ovisno o okolnostima i prijedlozima ravnatelja.

                                                             IV

         Skupine osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, počevši od 23. ožujka 2020.godine.

 

                                                              V

            Radnici koji neće obavljati posao na radnom mjestu, obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na službenom odnosno osobnom računalu za koje su dali suglasnost.

             Prije upućivanja radnika na rad od kuće, nadređena osoba dodijelit će im u rad urudžbirane predmete te ostale upite i zahtjeve koje su dužni obraditi za vrijeme rada kod kuće.

              Ako ne postoje tehničke mogućnosti za rad na računalu od kuće, radnik je u obvezi izraditi nacrt prijedloga akta u čitljivom rukopisu.

              U slučaju žurnosti, pripremljeni prijedlog akta poslat će osoblju skupine koja obavlja posao na radnom mjestu radi pripreme za potpis, a u ostalim slučajevima prepisati će prijedlog akta po povratku na rad.

                Sastavni dio ove Odluke čine obrazac potvrde o zaduženju i iznošenju predmeta iz službenih prostorija Centra za socijalnu skrb Samobor uz dužnost čuvanja profesionalne tajne svega što se sazna o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

 

                                                           VI

 

                U slučaju uvođenja mjere ograničavanja kretanja, radniku će se izdati potvrda kojom se omogućava dolazak i odlazak s posla.

 

                                                           VII

 

                  Za provedbu ove Odluke zaduženi su koordinator za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od koronavirusa COVID-19 i njegov zamjenik.

 

                                                          VIII

                 Za vrijeme trajanja epidemije, organizira se rad sa strankama na način da se skraćuje vrijeme predviđeno za prijem stranaka, zaprimat će se samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga ( nasilje u obitelji, hitan smještaj djece i starijih osoba), a ostale usluge (informiranje, savjetovanje, a vezano za sva prava iz sustava socijalne skrbi ) mogu se ostvariti putem telefona br. 01/3362-702, kao i e-maila css.samobor@zg.t-com. hr.

 

                                                                     IX

                                 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                                 Sanja Helfrih, mag.soc.rada

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

Centar za socijalnu skrb Samobor uključen je u EU projekt „Zajedno možemo naprijed!“.

Projekt je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda te usmjeren na obrazovanje, osposobljavanje i podizanje razine zapošljivosti nezaposlenih korisnika.

Uz Centar za socijalnu skrb Samobor partneri na projektu su i Grad Samobor (ujedno i nositelj projekta) te Pučko otvoreno učilište Samobor i Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, uz podršku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Samobor.

U sklopu projekta Centar za socijalnu skrb Samobor zaposlio je 2 socijalnih mentora koji će kontinuirano pratiti i motivirati korisnike uključene u projekt.

Do sada su uključeni korisnici sudjelovali u radionicama za razvoj mekih vještina, a slijedi njihovo uključivanje u programe obrazovanja pri Pučkom otvorenom učilištu te priprema za njihovo uključivanje na tržište rada.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca (od rujna 2018. godine do rujna 2020. godine).

Akcija "Svjetlo za Jakova"

Akcija "Svjetlo za Jakova"

"SVJETLO ZA JAKOVA"!

 

Na osamnaestu godišnjicu, u znak uspomene na kolegu Jakova Kudrić, u četvrtak 14. prosinca 2018. godine djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor pridružili su se akciji  „Svjetlo za Jakova“ u spomen na pokojnog kolegu kojeg je usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra. kako bi se ukazalo na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu, te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti na radnom mjestu ne bi trebao biti upitan.

 

„Počivao u miru!“

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor