„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

Centar za socijalnu skrb Samobor uključen je u EU projekt „Zajedno možemo naprijed!“.

Projekt je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda te usmjeren na obrazovanje, osposobljavanje i podizanje razine zapošljivosti nezaposlenih korisnika.

Uz Centar za socijalnu skrb Samobor partneri na projektu su i Grad Samobor (ujedno i nositelj projekta) te Pučko otvoreno učilište Samobor i Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, uz podršku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Samobor.

U sklopu projekta Centar za socijalnu skrb Samobor zaposlio je 2 socijalnih mentora koji će kontinuirano pratiti i motivirati korisnike uključene u projekt.

Do sada su uključeni korisnici sudjelovali u radionicama za razvoj mekih vještina, a slijedi njihovo uključivanje u programe obrazovanja pri Pučkom otvorenom učilištu te priprema za njihovo uključivanje na tržište rada.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca (od rujna 2018. godine do rujna 2020. godine).

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SOCIJALNOG RADA

 

19.03.2019. obilježavamo Svjetski dan socijalnog rada na temu "Važnost ljudskih odnosa". U potpunosti svjesni važnosti ljudskih odnosa i potrebe za suradnjom u svakodnevnom životu i radu, djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor su sa svojim partnerima iz lokalne zajednice, predstavnicima jedinica lokalne samouprave, institucija iz sustava zdravstva, unutarnjih poslova, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, nevladinih udruga, GDCK Samobor i medija organizirali zajedničko druženje koje je zabilježeno objektivom ispred prostora Udruge osoba s invaliditetom Samobor. Ponosni na ovu sinergiju, zahvaljujemo na dolasku svim partnerima, a  kolegicama i kolegama čestitamo Svjetski dan socijalnog rada!

 

 

 

 

Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu 2019. godinu od srca Vam žele djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor!

Akcija "Svjetlo za Jakova"

Akcija "Svjetlo za Jakova"

"SVJETLO ZA JAKOVA"!

 

Na osamnaestu godišnjicu, u znak uspomene na kolegu Jakova Kudrić, u četvrtak 14. prosinca 2018. godine djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor pridružili su se akciji  „Svjetlo za Jakova“ u spomen na pokojnog kolegu kojeg je usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra. kako bi se ukazalo na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu, te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti na radnom mjestu ne bi trebao biti upitan.

 

„Počivao u miru!“

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor

O CENTRU

 

Centar svoju djelatnost obavlja kroz 3 odjela:

  • Prijemni ured
  • Odjel za odrasle osobe, stručne cjeline skrbništva i materijalnih davanja
  • Odjel za djecu, mlade i obitelj

PRIJEMNI URED

Prijemni ured obavlja poslove prijema stranaka i njihova informiranja o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi, kao i utvrđivanja potreba i resursa korisnika. Prijemni ured obavlja inicijalnu procjenu potreba korisnika i poslove po zaprimljenim zahtjevima za ostvarivanje spomenutih prava i usluga, te izdaje uvjerenja o činjenicama temeljem službene evidencije.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov nadležni socijalni radnik, može se javiti u Prijemni ured, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.


ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

U Odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi skrbništva (osoba lišenih poslovne sposobnosti ili za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslovi vezani uz odrasle osobe s invaliditetom, rad s korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, pružanje usluge skrbi za odrasle osobe izvan vlastite obitelji te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Radi se s beskućnicima, odnosno upućuje ih se u prenoćišta i pučke blagovaonice. Postupa se po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji te se obavljaju poslovi vezani uz zaštitu osoba s duševnim smetnjama koje su na liječenju u psihijatrijskim bolnicama, kao i poslovi vezani uz zaštitu osoba lišenih slobode, odnosno onih osoba koje su na izdržavanju zatvorskih kazni.

Stručna cjelina za novčane naknade nadležna je za rad s korisnicima zajamčene minimalne naknade, te za ostvarivanje svih prava i socijalnih usluga sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi, a koje korisnici zatraže.


ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Odjel za djecu, mlade i obitelj nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, te djecom i mladima s problemima ovisnosti.

Stručni radnici osiguravaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s malodobnom djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i, po potrebi, izricanje mjera obiteljsko - pravne i kazneno - pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.

Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/majčinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.


RADNO VRIJEME ZA PRIJEM KORISNIKA

Ponedjeljak i petak od 8-11 i 12-15 sati

Srijeda od 8 do 11 sati

Pauza od 11:30 do 12:00 sati